MotoBroker >> Regulamin

 

Regulamin Transakcji
 
I. Strony transakcji.
 
1. Stroną dokonującą zakupów w Salonie Internetowym MotoBroker zwana dalej Nabywcą jest osoba pełnoletnia lub firma dokonująca zakupów za pośrednictwem strony www.motobroker.eu.
2. Stroną dokonującą (lub pośredniczącą) sprzedaży produktów zawartych w ofercie Salonu Internetowego jest firma MotoBroker S.C. prowadząca działalność przy ulicy Sportowej 2, 97-500 Radomsko wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 78913 oraz będąca zarejestrowanym płatnikiem podatku od towaru i usług.
 
II. Przedmioty transakcji.
 
Przedmiotami transakcji prowadzonych przez strony są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Salonu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 
III. Składanie zamówień.
 
1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w salonie Internetowym MotoBroker odbywa się za pośrednictwem:
3. Klient zobowiązany jest do podania danych adresowych (niezbędnych w przypadku procedur kredytowych/leasingowych), numeru telefonu, adresu e-mail (potwierdzenie zamówienia).
4. Kolorystyka samochodów przedstawionych na fotografiach ofertowych może odbiegać od rzeczywistości. Kolor zamawianego pojazdu jest ściśle określony (nr lakieru) z palety barw danego producenta i ujęty w indywidualnej ofercie skierowanej do Klienta.
5. Wyposażenie standardowe i opcjonalne pojazdu wg specyfikacji producenta aktualne tylko dla danej oferty.
6. Ceny opcji dodatkowych są podane w ofercie.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MotoBroker S.C. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883.
 
IV. Anulowanie zamówienia.
 
Salon Internetowy może anulować zamówienie w przypadku:
  • Brak zamawianego produktu w ofercie producenta
  • Wyraźna zmiana cen produktu
  • Brak zdolności kredytowych/leasingowych Nabywcy.
  • Odstąpienie przez Klienta od warunków finansowania i ubezpieczenia za pośrednictwem MotoBroker.
  • Rezygnacja z rozliczenia samochodu używanego na ustalonych wcześniej warunkach.
  • Podanie przez Klienta na wniosku lub zamówieniu nieprawdziwych danych.
 
V. Realizacja zamówień.
 
Każde zamówienie złożone w Salonie Internetowym MotoBroker musi zostać potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail) przez Nabywcę.
Złożone i potwierdzone zamówienie przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Salonu Internetowego MotoBroker do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 
VI. Odbiory dokumentów.
 
W przypadku odbioru dokumentów wysłanych firmą kurierską Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.
 
VII. Płatności.
 
 1. kaucja – ustalona kwota pobierana przy odbiorze dokumentów rejestracyjnych samochodu, zwracana po dokonaniu transakcji.
 2. zadatek – ustalona kwota wpłacana na rachunek bankowy Autoryzowanego Dealera danej marki lub MotoBroker zaliczona na poczet zapłaty na samochód.
 3. Całkowita zapłata za samochód może nastąpić przelewem, gotówką w kasie dealera lub przez bank kredytujący, fundusz leasingowy przelewem po podpisaniu stosownych umów.
 4. Ustalona kwota za pozostawiony w rozliczeniu samochód jest zaliczona na poczet transakcji.
 
VIII. Odbiór pojazdu.
 
Odbiory pojazdów realizowane są na terenie RP w autosalonach wskazanych przez Salon Internetowy MotoBroker lub w autosalonie MotoBroker w Bełchatowie.
 
IX. Finansowanie zakupów
 
Pojazdy oferowane przez MotoBroker dostępne są za gotówkę oraz finansowane poprzez kredyt oraz leasing.
 
X. Samochody pozostawione w rozliczeniu.
 
Wartość ryczałtowa pojazdu pozostawianego w rozliczeniu szacowana jest na podstawie informacji podanych przez Klienta oraz katalogu Eurotax. Wartość ta może ulec korekcie po końcowych oględzinach i weryfikacji dokumentów.
 
XI. Gwarancje.
 • Każdy fabrycznie nowy samochód zakupiony w krajach Unii Europejskiej posiada 2-letnią gwarancje.
 • Gwarancja obowiązuje u każdego dealera danej marki na terenie Unii Europejskiej
 • Gwarancja uruchamiana jest w momencie przekazania samochodu Klientowi
 • Gwarancja producenta odpowiada warunkom gwarancyjnym obowiązującym w kraju, do którego wcześniej przewidziano sprzedaż i eksploatację.
 • Klient może oddać pojazd do dowolnego autoryzowanego warsztatu w ramach sieci dostawcy w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej (broszura wyjaśniająca do rozporządzenia komisji WE nr 1400/2002 z dn. 31 lipiec 2002 ).
 • Dealer autoryzowany ma obowiązek naprawić wszystkie pojazdy danej marki, honorować gwarancję, przeprowadzić bezpłatna obsługę gwarancyjną oraz wykonać prace związane z usuwaniem wad fabrycznych bez względu na miejsce zakupu samochodu. (broszura wyjaśniająca do rozporządzenia komisji WE nr 1400/2002 z dn. 31 lipiec 2002 ).

 
XII. GVO - akty prawne.
Podstawą prawną liberalizacji handlem nowymi samochodami poza sieciami dealerskimi jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej GVO 1400/2002 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.01.2003 w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazów porozumień ograniczających konkurencję
 
XIII. Postanowienia końcowe.
 
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.